site builder

Vizitúrák a Tiszán

A TISZÁRÓL RÖVIDEN

A Tisza a Duna legjelentősebb mellékfolyója, a jelenlegi hossza 962,2 km, a szabályozás előtt 1420 km volt.

A Tisza az Ukrajnában lévő Maramarosi-havasokban 1886 m magasságban eredő Fekete- és Fehér-Tisza összefolyásából keletkezik. A vízgyűjtő területe 157 000 km 2. Visó torkolatától 63 km hosszan az Ukrán- Román határon folyik. Magyarországot a 744,5 fkm-nél éri el. Tiszabecstől kezdődik a 25,2 km hosszú Ukrán - Magyar határ. A Tisza mindkét partja Szatmárcsekétől, a 719,3 fkm-től magyar terület. A 643 fkm-től, Lónyától 17,2 km-en újra az Ukrán - Magyar határon, majd 5 km-en a Szlovák határon folyik a 620,8 fkm-ig. Magyarországi hossza 584 km. A 159,6 fkm-nél átlépi a Szerbiai határt. A Tisza Slankamennél, az 1214,5 fkm-nél ömlik a Dunába.

A Tisza hegyvidéki szakasza 200 km hosszú, az Ukrajnai Visó torkolatáig tart, nagy esésű, sekély vizű folyó.

A Felső-Tisza a Szamos torkolatáig (686 fkm) tart, 266,4 km hosszú, a magyarországi rész csak 58,6 km.

Magyarországon ez a rész a leggyorsabb, 3,5-5 km/h sebességgel folyik, 60-100 m széles és 1-2,5 m mély, a meder kavicsos, lejjebb homokos. A víz tiszta, I. osztályú. de 2-3 C -kal hidegebb, mint a következő szakasz.

A vízjárás gyors, órák alatt több métert áradhat, a víz zavarossá, hideggé válik. Nehézségi foka ZWB-ről ZWC-re, Tiszabecsnél WW I. vadvízzé válhat, hirtelen árhullámra lehet számítani. Tiszabecstől Szatmárcsekéig kezdőknek nem ajánlott a vizitúrázás. A közeli hegyek és a kanyargós partok miatt ez a szakasz nagyon szép és élvezetes túrázást nyújt.

Mellékfolyó: Túr (94.6 km), Szamos (415 km).  

A Tisza alföldi szakaszának első része a Szamos-torkolattól Dombrádig terjed. (592 fkm). A folyó szélessége 100-160 m, mélysége 3-5 m. A víz sebessége 2-3 km/h, nehézségi beosztása ZWB, Záhonytól ZWA. Kezdő vízitúrázók is használhatják. A Szamos szennyező hatása miatt a víz II. osztályúvá romlik, de 3 C -kal melegebb is lesz. A part homokos, fürdésre, kikötésre alkalmas.

Mellékfolyó: Kraszna (193 km).

A 2. szakasz Dombrádtól a Tiszalöki-zsilipig (518,2 fkm) tart.

A duzzasztómű lassító hatás: érvényesül. A víz tisztább, I. o., melegebb és mélyebb lesz (6-10 m).

A folyó 160-200 m széles, a part agyagos. A szél hullámkeltő hatása érvényesül. Nehézségi foka ZWA.

Mellékfolyó: Lónyai-csatorna (46,6 km), Keleti-főcsatorna (98 km), Bodrog (magyar szakasz: 52 km).

A 3. szakasz Tiszalöktől - Kisköréig (403,2 fkm) tart.

Szintén duzzasztott víz, mély, meleg, lassú (1,1-1,4 km/h), partja iszapos. A Sajó torkolata alatt ismét II. o.-ra szennyeződik. Tiszafüredtől tószerű, e részen a szél hullámkeltő hatása veszélyes is lehet.

Mellékfolyó: Sajó (magyar szakasz 125 km).

A 4. szakasz Kiskörétől a Szerb határig (159,6 fkm) tart.

Mindszenttől érezhető az újbecsei (Szerbia) duzzasztás. A víz 150-250 m széles. 3,5-6 m mély, meleg és tiszta. A Maros torkolata alatt is II. o. a víz minősége. A part homokos, Algyőig fürdésre alkalmas homokpadokat találni, lejjebb agyagos. Mindszent és Szeged között nagy meleg esetén a víz elérheti a 27-28 C -ot is. A vízszint ingadozása a lassú az árvízi magassága a 13 m-t is elérheti. A víz sebessége 1,1 -1,4 km/h.

Mellékfolyó: Zagyva (123 km), Körös (magyar szakasz 217 km), Maros

HASZNOS TUDNIVALÓK

A Tiszán minden irányban bármilyen típusú csónakkal túrázhatunk. A hajóforgalom kicsi.

A Tisza zavaros és mély víz, a folyó medrét állandóan változtatja. A kanyarok belső (domború) oldalán lévő homokzátonyok is hirtelen mélyülhetnek. Aki nem tud úszni, viseljen mentőmellényt. A folyót átúszni, ittasan evezni és fürödni tilos és veszélyes. Ne fürödjünk hidak; zsilipek, kompok, szivattyúk közelében, örvényes helyeken és ott, ahol azt tábla tiltja. A magas partok közelében óvatosan haladjunk, mert bármikor nagyobb mennyiségű föld, homok, fa zuhanhat ránk.

A kompkötelet ne fogjuk meg, mert sérülést és borulást okoz. A hajók előtt 300 m-nél, mellettük 30 m-nél nagyobb távolságra kell elhaladnunk.

A kikötött hajók, uszályok és úszó vízkivételi művek mellett a víz felöli oldalon haladjunk el, mindig azon az oldalon, ahol a piros-fehér zászló. tábla, vagy fény van. A piros jelzésű oldalon elhaladni veszélyes és tilos!  

Ugyancsak figyeljük a hajóhidak jelzéseit is, áthaladás a táblával jelzett nyílásban. Itt nincsenek kötelek, máshol lehetnek, ezért ott veszélyes az áthaladás. Minden esetben tartsuk be a hídszemélyzet utasításait!

Halászni, horgászni csak az idevonatkozó rendeletek betartásával lehet. A varsákat, hálókat ne bántsuk.

A Tisza június közepe után "virágzik", ez a kérészrajzás. A Felső-Tiszán még előfordulhat a délutáni esti órákban. Sok a bögöly és a szúnyog.

Minden Tisza menti faluba jár autóbusz és ott vegyesbolt, kocsma is található. Hétköznap a boltok általában reggel 7-10 és 14-18, vagy 16-19 óra között vannak nyitva, szombaton azonban csak délelőtt. A kocsmák este 20 óráig, az éttermek. cukrászdák délben és ünnepnapokon is nyitva tartanak. Zöldség és gyümölcs beszerzése rendszerint magánházaknál lehetséges.

A víztúrázók a víz partján az 50 m-es sávban táborozhatnak, kivéve a helységek belterületét, vagy ha a közelben kemping van, és ahol ezt tábla tiltja. Ajánlatos az állatok által használt utakat, legelőket és itatóhelyeket elkerülni.

Mindenhol védjük a természetet, távozáskor a területet állítsuk vissza az eredeti állapotába, a szemetet égessük, illetve ássuk el, a tüzet vízzel oltsuk el, és földdel takarjuk le! Szemetet vízbe ne dobjunk! Őrizetlenül ne hagyjuk a felszerelésünket!

Az Alföldön a nyár forró, a levegő 20-35 "C, a víz 18-24 "C, áradáskor 12-15 C-ra hűl, de mértek már 28 C-ot is. Július végétől szeptember közepéig ritkán esik, de hetenként egy záporra, zivatarra számíthatunk.

A Tiszában 45 fajta hal él. A legismertebbek, a békés halak, a kecsegék már csak a Felső-Tiszán élnek. A duzzasztott vizet nem kedvelik. A márnával hasonló a helyzet. A ponty, az ezüstkárász és a dévér gyakori.

A ragadozók közül a harcsa óriásira nő, a holtágakban a törpeharcsa gyakori, a domolykó a csuka már csak a Felső-Tiszában van, nemrégen telepítették be a busát és az amurt, valamint az angolnát.

Gyakoriak a löszfalakban a partifecskék; az ártéri fákon a gémtelepek.


Tisza - folyamkilométer mutató Tiszabecs és Tokaj között

Megjegyzés: BP - Bal part / JP - jobb part

744,8    Itt lép be a Tisza hazánk területére. BP Magyarország, JP Ukrajna.

744,5    BP Tiszabecs.
744,2    BP vízmérce (-194/+680 cm), alatta szálljunk vízre! A víz sodrása nagy.
740,2    BP Kerüljük el az úszó szivattyútelepet, mert a víz alája sodorhat! A szigeteket a BP ágban kerüljük!
733,5    BP Milota.
732,3    SZIGET eleje, BP ágban kerüljük.
731,8    SZIGET vége.
731,5    BP 1 km Tiszacsécse.
727,5    BP Tiszakóród.
727,2    JP torkolat, Borsava.
724,0    BP torkolat, Túr bukó gát, 3 - 5 méteres mesterséges vízeséssel!
720,0    BP Szatmárcseke.
719,3    BP homokos strand, JP ukrán határ vége.
717,7    BP a hajdani vízkivételi mű tornya, csatorna torkolat.
712,0    JP Tarpa 2 km-re, a gátőrháztól mehetünk be a faluba.
707,4    BP torkolat, Holt-Túr. Nagyar 1.5 km-re.
705,4    BP Kisar gátőrház, 7 ágy, 35 fő sátorhely ( KÖVIZIG, Nyíregyháza ).
705,0    HÍD, JP Tivadar, fizetős kemping, üdülők, halászcsárda, kitűnő strand, BP Kisar.
704,8    SZIGET kezdete, felette nagy zátony BP nem evezhető.
703,8    SZIGET vége.
703,5    JP homokos strand és vadkemping.
702,0    BP Igonyának nevezett homokos, kedvelt vadkemping, JP nagy örvények.
701,4    JP Gulács, a strandtól 1 km-re. A folyó sekély.
689,6    BP SZIGET kezdete, BP nem evezhető.
689,3    BP SZIGET vége.
688,6    JP Jánd. Közeli üdülőtelep, sok fürdőző, evezős és motorcsónak.
688,2    BP torkolat, Túr - belvízi főcsatorna, alig látszik.
686,0    BP torkolat, Szamos. Meleg, szennyezett víz.
685,1    JP homokpad, a Vásárosnamény - Gergelyiugornyai strand, fizetős kemping, étterem, lángossütő, diszkó, vízirendőrőrs, tábor, csónakház,                 üdülőhely, melegvízes strand, közért.
684,5    BP Vásárosnamény hajóállomás. 80 főre sátorhely és lakóhajón 70 ágy ( KÖVIZIG, Nyíregyháza ).
684,4    HÍD Vásárosnamény 1.5 km. Szálloda, közért. A kanyar után a Tisza széles és sekély, a JP-n veszélyes sarkantyúk.
682,3    BP torkolat, Kraszna - csatorna, JP több sarkantyú. A csatornán 1 km a város.
681,0    BP 1 km Kisvarsány.
680,1    SZIGET, BP ágban haladjunk!
676,2    JP Tiszaszalka.
674,4    JP Tiszavid.
675,0    JP BP homokpadok.
674,0    BP 2km Varsánygyüre, gyakori a szembeszél, É - ÉK -i irányból fújva 30-50 cm-es hullámokat kelt.
668,6    KOMPÁTKELŐ, BP 1.5 km Aranyosapáti, JP Tiszaadony. Itt rakják uszályba a barabási követ.
662,0    JP 1,2 km Tiszakerecseny.
659,0    BP 500 m Újkenéz, homokpadra épült.
658,0    BP 800 m Mezőladány, temploma a vízről is látszik.
656,0    Benk-ig kitűnő, hosszú föveny kezdete.
655,0    JP 2 km Mátyus.
653,0    BP 500 m Benk, a Tisza egyik legszebb része. Az éles kanyarban örvények vannak, emiatt több haláleset történt! Föveny vége.
652,6    BP Benk KÖTELES KOMP, drótkötele belóg! Partközelben haladjunk!
650,8    KOMP, BP 1 km Tiszamogyorós. Csónakház a komp alatt, ez kijelölt kemping, 20-25 főnek szállást is tudnak adni. Mándok 3 km-re van. JP 1 km                 Lónya. Fekete viperával is találkozhatunk; ne bántsuk, védett!
645,8    BP 2 km Eperjeske.
643,0    JP ismét Ukrajna területe, ügyeljünk a szabályokra, csak BP haladjunk, a határőrök utasításait tartsuk be!
641,3    VASÚTI HÍD, BP határőrség.
640,0    BP 500 m Tiszaszentmárton.
635,9    JP torkolat, Csaronda - patak, zsilip és szivattyútelep-ház.
632,8    BP Zsurk.
628,8    VASÚTI HÍD, alatta örvényes.
627,8    HÍD, vízmérce ( -309/+751 cm ).
627,7    BP Záhonyi gátőrház, 6 ágy ( KÖVIZIG, Nyíregyháza ).
627,4    BP Záhony. Étterem, közért, rendelő.
625,8    JP Magyar - Szlovák - Ukrán hármas határpont, JP 5 km-es szlovák határszakasz kezdete.
624,4    JP strand, még Szlovákiához tartozik.
622,0    BP Györöcske.
620,8    JP csíkos tetejű kis ház után határszakasz vége.
619,0    BP Tiszabezdéd a víztől 3 km-re.
616,6    KÖTELES KOMP. Vigyázzunk, víz alatti drótkötele is van! BP Tuzsér 500 m, a parton üdülők, csónakház, büfé, vadkemping, a faluban közért. JP                 1.5 km-re Zemplénagárd. Innen K-re találhatók a szabolcsi almaültetvények.
612,4    BP 1.5 km Komoró. Mindkét parton szép vadkemping.
606,0    JP 1.2 km Révleányvár, BP homokos strand.
605,1    KOMP, BP csatorna torkolat, 2 km Szabolcsveresmart.
601,4    JP szivattyútelep.
597,3    BP a meredek part tetején a Füzes csárda, kikötés a ladikoknál. Tiszakanyár. JP ligetes legelők, vadkemping.
593,1    BP vízmérce ( -206/+890 cm ). Dombrád. Vízirendőrőrs. JP kitűnő homok, kedvelt fürdőhely és vadkemping.
592,0    PONTONHÍD, egymástól legalább 10 m-re haladjunk! A BP közelében, általában a 3. nyíláson, a tábla alatt, vagy a hídőrutasítása szerint                 haladjunk át! Vigyázzunk, mert a pontonok között felgyorsul a víz, a többi nyíláson pedig alacsonyan kifeszítettdrótkötelek vannak! Az átjáró                 magassága 0.8-1.2 m!
591,6    BP vízisport- és üdülőtelep, kemping, halászcsárda, a lépcsőknél strand, közért.
591,0    JP Cigánd, étterem, közért.
584,3    Gyalogrév
583,3    JP 1 km Tiszacsermely, homokos parttal.
578,8    BP torkolat, Tiszaháti - csatorna, előtte kemping, a gáton túl 300 m Halásztanya gátőrház, 6 ágy, 30 főre, kemping, sátorozóhely (KÖVIZIG,                 Nyíregyháza), 400 m-re halászcsárda, közért és Tiszatelek. 
578,0    BP jó vadkemping, ivóvíz nincs.
576,0    JP 500 m Tiszakarád, étterem.
575,0    BP jó homokos strand, A gáton túl kemping, ivóvíz, büfé, JP dióliget.
569,0    BP torkolat, Belfő - csatorna, 1896-ban épült gőz-szivattyútelep, kéménye 42 m magas. Ivóvíz. Tiszaberceli gátőrház, 3 ágy, 150 fő sátorhely (                 KÖVIZIG, Nyíregyháza ).
568,9    BP vízmérce ( -147/+878 cm )
568,6    KOMP, BP Tiszabercel. Horgásztanya, 20 főre szállással. 3 km Paszab.
566,5    JP torkolat, Tiszakarádi - főcsatorna. A gáton túl régi szivattyúház, kéménye a vízről is látszik.
565,0    BP a lépcsőnél halásztanya, védett erdővel.
564,3    JP magas fákon szürkegém-telep.
563,0    BP homokos strand, vadkemping, a löszfalban nagy számban fészkel partifecske és gyurgyalag, Fülemüle, harkály, rigó és füzike is látható.
558,9    BP torkolat, Lónyai - főcsatorna, szennyezett víz, felette homokos strand. Gávavencsellő.
558,5    KOMP, BP kisvasúti végállomás, halászcsárda.
558,4    HÍD maradványok, JP üdülőtelep, cukrászda, 2.3 km Kenézlő.
557,7    KOMP, BP Balsa.
555,0    BP a domb mellett a kis homokpart jó kikötőhely, Szabolcs, 500 m-re Közép-Európa legnagyobb földvára 896-ból.
553,1    JP 600 m Zalkod.
551,4    JP kicsiny szélvédett vadkemping.
549,4    BP Timár.
548,5    KOMP, árvíznél nehéz a medret követni, ezért a Tokaji-hegy irányába haladjunk!
543,7    JP torkolat, Bodrog.
543,6    HÍD, alatta BP fizetős kemping, a fürdés tilos. JP Tokaj. A Bodrog torkolatában szálloda, csónakkölcsönző, mellette művésztelep.
543,1    VASÚTI HÍD, alatta BP strand, üdülőtelep, JP vízirendészet és vízügyi szakaszmérnökség, vízmérce ( -184/+880 cm ).

Szállások Tiszabecs és Tokaj között

vizitúrásoknak

Tiszabecs - Vidám Delfin
Étterem van, kaját rendelni kell előre.
Szatmárcseke - Ifjúsági tábor és kemping
Csak sátorhely van, amihez van 9 db angol WC és meleg víz a zuhanyzáshoz. Büfé van. Szoba a faluban bérelhető.
Vásárosnamény (Gergelyiugornya) - Diófa kemping
Vásárosnamény, vagy lábon álló faház közel a vízhez, alatta zárt kenu-tároló.
Telefon: 06 20 228 0552
Étterem, büfé amennyi kell! :)
Tiszamogyorós - FŐNIX-Camping
Postacím: Katkó Lászlóné 4600 Kisvárda, Halasy u. 32.
E-mail: fonix.camping@freemail.hu
Telefon: 06 20 388 6014 , 06 20 286 1249
Kaját rendelni kell.
Tuzsér - Tisza-part, 4623
Telefon: 06 30 953 6701
E-mail: olaht5000@gmail.com
Söröző van, és enni is lehet.
Dombrád
Hamvas Sándorné Jolika
Telefon: 06 30 218 8728
E-mail: hamvasne.joli@elastic2000kft.hu
Étterem 150 m.
Balsa
Gávavencsellő - Balsa között.
Telefon: 06 30 487 6760
E-mail: info@janostohajokikoto.hu
Tokaj
Bodrogzug Vendégház
3910 Tokaj, Bodrogkereszturi út. 3.
Telefon.: 06 30 475 3885
Bodrog folyó 2 fkm.
Szolgáltatásaink

• kenubérlés Tokaj
• motoros csónak bérlés
• élményhajózás Tokajban
• kenu szállítás
• kenutúrák szervezése
• túravezető biztosítása
• kalandpark
• ártéri kenutúrákhoz
   belépési engedélyek
   ügyintézése, beszerzése
• kerékpár kölcsönzés
• terepjáró túrák Tokaj környékén

Elérhetőségek

Erdős László e.v. 
H - 3910 Tokaj , Tisza Camping
( Közvetlenül a közúti híd lábánál a Rakamazi oldalon )
Email: kenubazistokaj@gmail.com
Telefon: +36 20 334 6159
Facebook: kenubazis.tokaj

Motorcsónakos-kishajós oldalunk:
tokajihajozas.hu

Kapcsolat - Adatvédelem

Copyright (c) 2024 | kenubazis.hu